Is coöperatie het nieuwe businessmodel in de bouw?

 

Deep FreezeOp een gemiddelde bouwplaats is het een bonte verzameling aan busjes en bedrijfsmaterieel. Als koper of buitenstaander heb je al snel geen idee welk bedrijf hier aan het bouwen is. De enige houvast is het bord aan de weg, maar ook hier wemelt het van namen en vakjargon.

Om al deze mensen aan het werk te krijgen is een forse hoeveelheid afstemming nodig. Niet alleen in de vorm van tekeningen en andere technische informatie, maar ook veel administratieve zaken. Een korte opsomming;

  • Identificatiebewijzen
  • Bestel- of inkoopbonnen
  • Onderlinge facturen
  • Onderlinge registraties, als urenbriefjes

De hoeveelheid is soms zoveel, dat een extra administratieve kracht in de keet bij de uitvoerder aanwezig is. Deze persoon is dus aanwezig, om de verschillende onder- en nevenaannemers van de juiste informatie te voorzien en hier controle op uit te oefenen. Ook in projecten waar met vaste partners wordt gewerkt, zie ik dit verschijnsel terug.

Kan het niet slimmer?

Bij vrijwel al de ketenpartners zie ik eenzelfde beeld. Allemaal hebben ze een bedrijfspand, een bedrijfstop, een administratie en meer van dit soort facilitaire zaken. Al snel is de conclusie te trekken: rondom een bouwproject zijn veel zaken meervoudig aanwezig. Kan dat niet slimmer?

Ik voorzie een aantal trends voor de toekomst:

  1. Steeds minder bouwbedrijven zullen CAO medewerkers langdurig in dienst nemen. Ook niet wanneer het beter gaat in de economie.
  2. Steeds vaker zullen ketenpartners elkaar ondersteunen met commerciële en facilitaire zaken.
  3. De coöperatie komt terug als businessmodel in de bouw.

Door samen in een coöperatie actief te gaan zijn de totale AK kosten goed te reduceren. Een belangrijk onderwerp in deze tijd. Op langere termijn geeft deze samenwerkingsvorm ook andere voordelen. Denk aan herkenbaarheid en marketing. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe bouwtechnieken zijn veel voordelen denkbaar en deze komen pas tot stand als vaste partners ook de intentie met elkaar hebben om deze samenwerking langdurig te laten bestaan.

Samenwerken

samenwerkenEen voorbeeld dat ik momenteel in ontwikkeling zie is een architect, een bouwer, een interieurspecialist en een totaalinstallateur die gezamenlijk en straks onder één naam, de markt opgaan voor projecten gericht op één specifieke doelgroep. De herkenbaarheid van organisaties in deze branche zal door deze vorm van samenwerking snel op een hoog peil zijn.

Vanuit de coöperatiegedachte heeft iedere deelnemer hetzelfde risico en hetzelfde aandeel in de winst. Bij het maken van de plannen komen steeds vaker begrippen als klantwaarde, rendement voor de klant en klantbelang langs. Door de projecten van afgelopen jaar nog eens onder de loep te nemen, zijn met de nieuwe vorm van samenwerking voordelen te behalen. Enerzijds door een lagere AK, anderzijds zeker ook door de bundeling van kennis.

Ik ben benieuwd welke mogelijkheden dit soort groepen in de toekomst weten te realiseren.