Vertrouwen

Het hotel komt er te staan, dat is zeker. Op wat vandaag een stuk drassig weiland is, zijn straks mensen aan het werk, wordt genoten van een hapje en een drankje in een geweldig mooie omgeving.

De opdrachtgever heeft vorig jaar ook geïnvesteerd in nieuwe hotels en de ervaring met deze bouwer waren dusdanig positief dat het volgende project dan ook direct gegund is. Qua ontwerp kun je spreken van een kopie, op wat details na.

Prachtig zou je denken. Als de bouwer de opdracht heeft gekregen, dan mogen vast alle partners van het vorige project ook meedoen?Ik dacht heel naïef dat dit voor iedereen een mooie kans was om hetgeen geleerd is van het vorige project, nu nog beter in de praktijk uit te voeren.

Maar nee, de opdracht kreeg dezelfde behandeling als altijd binnen dit bedrijf. De calculator begon een calculatie te maken. De projectleider ging een team samen stellen. Er werd een beschikbare werkvoorbereider gezocht en een uitvoerder die binnenkort tijd had. Alle mogelijke onderaannemers kregen een pakket informatie aangedragen en de zoektocht naar de laagste inkoopprijs was weer begonnen. Business as usual.

Vrijwel niemand van het vorige project werd betrokken bij dit project. Niet uit de eigen organisatie en niet daarbuiten.

 

Bij de bouwer stond een middag in het teken van een serie korte trainingssessies. Ik bracht het onderwerp ‘verspilling’ ter sprake. Op mijn vraag wie een praktijkvoorbeeld had, kwam bovenstaand voorbeeld veelvuldig in beeld.

Volgens sommigen was de verspilling de selectie van de onderaannemers. Immers, het vorige project had een prima rendement gedraaid. Het kon alleen maar beter gaan met dezelfde partners, zo was de redenatie.

Volgens anderen was de verspilling de tijd die de eigen organisatie moest gaan besteden in het afstemmen tussen de nieuwe groep onderaannemers en de mensen in de eigen organisatie.

Gezamenlijk werd al snel de conclusie getrokken dat hier een mooie kans lag. Om het minstens net zo goed te gaan doen als het vorige project. Met de ervaring van het vorige team, aangevuld met de kennis van een groep nieuwe mensen.

Iemand maakte de opmerking over de relatie tussen de opdrachtgever en de ‘gezichten van het vorige project’, zoals de projectleider, werkvoorbereider en de uitvoerder die voorheen veel persoonlijk contact met de mensen van de opdrachtgever hadden.

Een opmerking die tijdens de discussies langskwam ging over het woord vertrouwen. Het vertrouwen dat de klant had afgegeven door de opdracht direct te gunnen aan de bouwer. Gold dat vertrouwen alleen voor de bouwer of ook voor de samenstelling van het team dat de bouw gerealiseerd had?

Met andere woorden, het samenstellen van een nieuw team ondermijnd wellicht het vertrouwen van de opdrachtgever in de bouwer. Opgebouwde relaties en ervaringen, waarop deze opdracht feitelijk gegund is, zijn door de eigen organisatie niet meegenomen in de samenstelling van het projectteam.

Andersom geldt dit natuurlijk net zo. Onderaannemers die in het vorige project goed werk hebben verricht, tegen normale prijzen en condities, hebben natuurlijk net zo hard meegewerkt om dit werk ook gegund te krijgen. Door ze er juist bij te betrekken zal er wellicht meer mogelijk zijn, dan met een nieuwe partij die om veel aandacht qua afstemming zal vragen.

Mooi om te horen dat een groep van de mensen zich druk maakt over dit onderwerp. Een onderwerp dat twee kanten heeft; vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. Twee kanten die elkaar soms in een wankel evenwicht houden.

Welke rol speelt vertrouwen bij uw dagelijkse keuzes?

 

 

No Comments

Post a Comment